Water connection, water system

Besides of connecting to the sewage system we also provide water connection to water system, including the above-ground works and interlocking pavement. The water connection connects the inner and the general water system, brings water to the connected house or object. Each construction should have its own connection to the system in a vertical way without any side vaults.

The place where the connection is located in the masonry should be saved with a sealed up protection where there shouldn't be a pipe connection. The connecting pipe inclination from the building to the public system should be minimum 1%.

Definice vodovodní přípojky

Z pohledu zákona je vodovodní přípojka definována následně: Definici vodovodní přípojky upřesňuje Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění v §3, odst.1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Zřízení vodovodní přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Napojování na vodovodní řád

Vodovodní přípojka se napojuje na vodovodní řád:

Navrtávkou – napojení vzniká navrtáním. Používá se především u menších rozměrů pro rodinné domy (do DN přípojky 50 mm). Navrtává se svisle nebo vodorovně podle typu uzavírací armatury přípojky. Výhodou některých typů navrtávacích pasů je, že se navrtávka může dělat pod tlakem a bez nutnosti odstávky.

Odbočkou – napojení pomocí T-kusu. Používá se pro napojení větších provozních objektů (od DN přípojky 75 mm a výše), současně se stavbou vodovodu nebo dodatečně, používá se přechodek z potrubí na přírubový spoj, mezi které se vsadí přírubový T-kus. K dispozici jsou i tvarovky ve tvaru T plastové – hrdlové. Nevýhodou tohoto napojení na vodovod je odstávka vodovodního řadu.

Složení vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka při napojení na vodovod se skládá z části potřebných pro napojení na vodovod a vodoměrné soustavy.

Napojedí na vodovod

Šoupátko – uzavírací armatura, zpravidla v místě napojení přípojky na řad, pro ovládání šoupátka se používá zemní zákopová souprava, která bývá doplněna litinovým poklopem v niveletě okolního terénu

Vodoměrná soustava:

Rozvod vodovodního potrubí

Systém potrubí v rodinném domě i komerčních prostorách zabezpečuje rozvod studené a teplé vody k jednotlivým zařízením pro odběr vody. Zásobování vodou je možné uskutečnit vodou z veřejného vodovodu nebo z vlastních strojů (studna, vrt), kdy je často potřeba zřídit domácí vodárnu. V případě možnosti napojení na veřejný vodovod je třeba zřídit vlastní přípojku. Vodovodní přípojka by měla být vést optimální cestou a v hloubce, kdy není možnost jejího zamrznutí, tato přípojka je ukončena vodoměrem.

Instalatérské služby

Nabízíme profesionálně provedené instalatérské práce od drobných úkonů, až po kompletní rekonstrukce v rodinných, panelových domech, v průmyslových objektech a jiných provozech.

Instalatérské práce, montáže a opravy jsou prováděny našimi odbornými pracovníky v Praze ,ale i polé ČR.

Vodovod

Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řad, dopravuje do připojené nemovitosti vodu. Co je potřeba ke zřízení vodovodní přípojky dozvíte se podrobněji v článku o přípojkách kanalizace a vodovodního řádu.

Rozvody vody

Provádíme vodoinstalatérské a instalatérské práce pro vnitřní i venkovní vodovody.

Rozvody vody můžeme rozdělit na:

Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody vody jsou nejčastějším požadavkem z řad běžných domácností. Díky našim zkušenostem z této oblasti jsme schopni reagovat na požadavky zákazníků a úspěšně zrealizovat veškeré práce související s tímto oborem. Naši  instalatéři vám navrhnou praktické a cenově přijatelné řešení. Po schválení takové nabídky je vám připraven projekt pro vnitřní rozvody vody i ohřev teplé vody dle vašich požadavků. Vybereme vhodný materiál, spojky a zařízení a rozvody uvnitř domu nebo bytu položíme.

Venkovní rozvody vody

Součástí instalatérských prací uskutečníme i pokládku venkovních rozvodů vody včetně přípojek k vodovodnímu řádu nebo kanalizace. Současným trendem jsou pro tyto rozvody vody hlavně plastové potrubní systémy, se kterými se lépe pracuje než dříve používané ocelové nebo litinové potrobů, v případě zájmu jsme schopni pracovat i těmito materiály. Naše služby zahrnují také realizaci kanalizace – provádíme projekci, výkopy pro kanalizační rozvody i samotnou pokládku potrubí