Brick family houses

We offer complete masonry work. We will build a family house for you from the motherboard itself to the installation of accessories for the speaker system.

We offer brick family houses in the following variants of building systems

 • Ceramic system POROTHERM, HART or HELUZ.
 • Aerated concrete systems PORFIX and YTONG
 • Aerated concrete masonry systems are relatively widely used in the construction of houses.
 • Their main advantages are especially the simplicity and speed of construction, the accuracy of individual parts and easy workability, which simplifies the installation of engineering networks in particular.

Free price calculation!
Contact us by phone +420 773 244 233 or via the contact form

The popularity of classic masonry materials in our country is due to their construction and technical properties, as well as a certain tradition of brick production.

Quick and easy construction

When building a family house from Ytong material, you will save 40% of time for work. Handling and working with Ytong blocks is fast, easy and very precise, moreover without unnecessary waste. Build your new home effectively!

Easy to work with

The easy cutting and workability of aerated concrete allows you to create atypical formats from blocks, which can be easily cut and adjusted as needed. It is not necessary to order various special fittings and dimensional variants. A hand saw for aerated concrete is suitable for cutting blocks, but an ordinary wood saw will also suffice. Minimal cutting waste means time and money savings. Extremely precise cutting eliminates waste and thus reduces the total consumption of blocks, and thus also the purchase price of the entire building.

Minimum mortar

Ytong precision blocks enable fast and accurate masonry. Thanks to the PDK blocks (tongue, groove and grip pocket), it is necessary to apply the mortar only on horizontal joints. The total consumption of mortar on the construction site is thus a tenth in comparison with traditional masonry, other time and financial savings are also related to the transport and preparation of mortar.

Easy handling

Thanks to the low weight of the material, there are no problems with difficult handling, you will appreciate the lightness of Ytong when masonry and transporting the material to the construction site, including all handling. technologies

Simple wiring and plaster

Significant economic benefits are also the fast and accurate production of grooves and shafts for the distribution of technical installations

Free price calculation!
Contact us by phone +420 773 244 233 or via the contact form

Our work

Rychlá a jednoduchá výstavba

Při výstavbě rodinného domu z materiálu Ytong ušetříte 40 % času za práci. Manipulace a práce s tvárnicemi Ytong je rychlá, snadná a velice přesná, navíc bez zbytečného odpadu. Postavte svůj nový domov efektivně!

Snadno opracovatelný

Snadné řezání a opracovatelnost pórobetonu umožňuje vytvářet z tvárnic atypické formáty, které je možné dle potřeby jednoduše přiříznout a upravit. Není nutné objednávat různé speciální tvarovky a rozměrové varianty. Na řezání tvárnic se hodí ruční pila na pórobeton, ale postačí i obyčejná pilka na dřevo. Minimální odpad při řezání znamená časové i finanční úspory. Mimořádně přesné řezání eliminuje odpad a snižuje tak celkovou spotřebu tvárnic, a tím také pořizovací cenu celé stavby.

Minimum malty

Přesné tvárnice Ytong umožňují rychlé a přesné zdění. Díky tvárnicím v provedení PDK (pero, drážka a úchopová kapsa) je nezbytné nanášení malty pouze na vodorovné spáry. Celková spotřeba malty na stavbě je tak ve srovnání s tradičním zděním desetinová, další časové a finanční úspory souvisejí také s dopravou a přípravou malty.

Snadná manipulace

Díky nízké hmotnosti materiálu odpadají problémy s náročnou manipulací, lehkost Ytongu oceníte při zdění i dopravě materiálu na stavbu, včetně veškeré manipulace.Práce s pórobetonem není vysilující jako manipulace s jiným masivním materiálem, do vyšších pater je možné dopravit tvárnice větších rozměrů bez použití složitých zdvižných technologií.

Jednoduché rozvody a omítky

Významné ekonomické přínosy má také rychlé a přesné zhotovení drážek a šachet pro rozvody technických instalací v pórobetonovém zdivu. Přesné stěny s minimálními rovinnými odchylkami šetří také čas a peníze při finálních povrchových úpravách stěn, ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní omítky, zateplovací systémy či obklady.

Stavební pracovní postupy Ytong

Realizace základů

Doprava materiálu

Založení první řady tvárnic

Zdění nosného zdiva

Zdění příček

Výztuž pod okenním otvorem

Kladení nosných překladů

Montáž schodiště

Montáž stropu

Řezání tvárnic

Realizace podkroví

Tepelná izolace

Díky milionům uzavřených pórů je Ytong tím nejlepším a nejbezpečnějším izolantem. V místech základů, rohů, parapetů, dveří i oken – stále výjimečné tepelněizolační vlastnosti!

Miliony pórů

Výjimečné tepelněizolační parametry Ytong souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Vzduch uzavřený v pórech, který nemá možnost cirkulovat, je tím nejlepším izolantem. Díky tomu má pórobeton stejné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje tak provozní náklady budovy.

Lehký a neobyčejně odolný

Ideou pórobetonu Ytong je sloučit protichůdné vlastnosti v harmonicky fungující celek. Díky chemické reakci tak vzniká materiál s co největší pevností a únosností a zároveň maximálním vylehčením, které zaručuje co nejvyšší tepelněizolační schopnost. Základní charakteristikou Ytong tak je mimořádná mechanická pevnost při malé objemové hmotnosti. Díky homogenní struktuře má ve všech směrech vynikající vlastnosti a funkčně tak převyšuje běžné stavební materiály.

Požáruodolný

Materiály Ytong poskytují v rodinných domech nejen dobrou tepelnou pohodu, ale také jedinečnou protipožární ochranu. Nehořlavost pórobetonu je garantována jeho minerálním složením, i tenké příčkové stěny nabízejí výbornou ochranu proti případnému požáru. Při vyhřátí na vysoké teploty dochází k uvolňování molekulární vody, která je zde chemicky vázána a materiál ochlazuje. Zatímco klasická betonová stěna po zahřátí propouští teplo, stěna z pórobetonových tvárnic se neprohřívá. Ytong při zahřátí neztrácí únosnost a má dodatečný samozhášivý efekt. Ytong můžete bez obav umístit i do těsné blízkosti otopných těles, kamen, krbů, sporáků nebo komínů.

Zvuková izolace

Další z řady výjimečných vlastností pórobetonu jeschopnost účinně odstínit hluk, ať už se jedná o dopravní ruch z ulice nebo hudbu od sousedů. Zvuková izolace, kterou nabízí, plně odpovídá předepsaným normám, pokud však máte vyšší požadavky, lze zvolit prémiové řešení v kombinaci s tvárnicemi Silka, které mají mimořádné hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti. Vzhledem k prakticky identickému surovinovému složení jsou tvárnice Silka výborně kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

Trvalá hodnota

Jedinou věcí, kterou na svém domě nevyměníte, je hrubá stavba. Víte, že náklady na hrubou stavbu tvoří pouze 9 % z celkové ceny rodinného domu? Dopřejte si pohodlí a vyberte si ten nejlepší stavební materiál pro svůj zdravý dům!

Energeticky nenáročný

Ytong přispívá k zachování přírodních zdrojů a ke snížení energie a emisí od začátku až do konce. Výroba tvárnic je velmi šetrná, z jednoho kubického metru přírodních surovin se vyrobí pět kubických metrů tvárnic Ytong a v průběhu výroby se spotřebuje několikanásobně méně energie než u jiných srovnatelných materiálů. Díky specifické struktuře je pórobeton lehčí než jiné stavební materiály. To se promítá do energetických nároků na dopravu, které jsou mnohem nižší než u tradičních masivních materiálů. Dalším nezanedbatelným aspektem je minimální odpad při zpracování a možnost jeho zpětného zpracování při výrobě. I v případě demolice objektu z pórobetonu je materiál plně recyklovatelný. Díky unikátním tepelněizolačním vlastnostem pórobetonu ušetříte náklady na vytápění a navíc budete dlouhodobě méně zatěžovat životní prostředí skleníkovými plyny.

 

Od sklepa až po střechu

Ytong nabízí kompletní pórobetonový stavební systém pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu. Všechny produktové formáty jsou vzájemně dokonale přizpůsobeny, zaručují rychlé a snadné zpracování a nabízí optimální řešení pro každou aplikaci, z pohledu technického, ekonomického i ekologického. Klasické tvárnice Ytong lze výborně kombinovat s dalšími produkty. Jsou to zejménavápenopískové tvárnice Silka, které se používají na výstavbu akustických a nosných stěn u vícepatrových domů. Dalším systémovým řešením jsou izolační desky Ytong Multipor, které propojují skvělé izolační schopnosti, pevnost, mechanickou odolnost a extrémní protipožární odolnost. Vše zastřešuje novinka na trhu, a to stropní systém Ytong Ekonom a střešní systém Ytong Komfort.

 

Neustálý vývoj

Ytong dokáže efektivně propojit požadované nároky, a to i přes poměrně rychlé navyšování požadavků na tepelnou izolaci stěn. Technologové po celé Evropě tento materiál průběžně zdokonalují a postupně stále zvyšují jeho izolační schopnosti při zachování potřebné pevnosti. Ytong má i do budoucna stále dostatečnou rezervu, která umožní zachování jednovrstvého zdění i při dalším zpřísnění tepelně technických nároků.

 

Rekonstrukce

Nápadité interiéry

Nástavby

Teplá podlaha

Vnitřní zateplení

Ať už plánujete kompletní přestavbu starého bytového jádra, přístavbu, nástavbu, vnitřní zateplení domu z důvodu hodnotné fasády nebo chcete jen mírně změnit dispozici svého interiéru, je Ytong tím nejjednodušším řešením.

Rekonstrukce bytu či domu je díky vlastnostem Ytongu a Multiporu rychlá, jednoducháa přesně podle vašich představ.

Bohatý sortiment značky Ytong navíc umožňuje řešení nejen pro klasické rekonstrukcea nástavby, ale také pro atypické koupelny a dokonce i nábytek.

Proč je Ytong vhodný pro rekonstrukce?

 • s Ytongem se snadno pracuje a rekonstrukci zvládnete i svépomocí
 • nízká hmotnost Ytongu nezatíží původní konstrukci
 • rychlá realizace a minimální odpad umožňují rekonstruovat i za běžného chodu domácnosti
 • Ytong zlepší vaše interiérové mikroklima
 • díky bohatému sortimentu Ytong si nebudete lámat hlavu, jak vyřešit některé detaily
 • snadná tvárnost Ytongu potěší milovníky oblých hran a tvarů
 • jednoduché vedení rozvodů

V případě zájmu, prosím kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi sdělí bližší informace, či Vám pomohou s výběrem materiálu Ytong.

Nápadité interiéry
Lehký, tvárný a jednoduše zpracovatelný

Především tyto vlastnosti předurčují Ytong k masivnímu použití při rekonstrukcích interiérů vícepodlažních domů i rodinných domků, při výměně panelových jader za zděné, přestavbě koupelen nebo jen menších dispozičních úpravách.

Stavebnice Ytong

Vzhledem k jednoduchosti a rychlosti realizace i výsledným vlastnostem stěn je Ytong nejpoužívanějším materiálem pro rekonstrukce. Štíhlé stěny zaberou minimum cenné bytové plochy a jejich malá hmotnost umožní prakticky libovolné umístění. I naprostý laik zvládne vyzdění příčky z Ytongu svépomocí a za provozu. Důvody? Snadné řezání, nízká spotřeba malty, minimální odpad a přesné a velké formáty Ytong. K dispozici jsou příčkovky tloušťky 100, 125 a 150 mm (hladké nebo s perem a drážkou), tvárnice pro obezdívky tloušťky 50 a 75 mm a nově také obloukové segmenty ve dvou variantách o rozdílném poloměru 500 mm a 900 mm.

Příčky Ytong: praktické i estetické

Mezi hlavní atributy nadstandardního bydlení patří funkčnost, krása a originalita. Není to ale jen nábytek a bytové doplňky, které spoluvytvářejí jedinečnou atmosféru interiéru. Zajímavými dispozičními změnami můžete dosáhnout ve vašem domě nebo bytě výjimečného dojmu.
Pomocí zděné příčky či zástěny dosáhnete funkčního rozčlenění místnosti, nebo získáte originální úložný prostor. Pokud se chystáte příčku zatížit závěsným nábytkem či sanitou, nebo chcete do příčky umístit rozvody, zvolte masivnější konstrukci (125, 150 mm). Příčku můžete lehce zkrášlit tapetami nebo obklady, neboť stěny z pórobetonu jsou po vyzdění rovné a nevyžadují komplikované povrchové úpravy.

Masivní nábytek na míru

Pokud se rozhodnete použít v interiéru zděný nábytkový systém, buďte si jisti, že váš interiér bude vypadat netradičně. Vyzdít si můžete nízký odkládací pult nebo i celý policový systém, možné jsou subtilní konstrukce i masivnější. Podobné konstrukce vypadají velmi efektně také v kuchyních – zděný korpus kuchyňských skříněk můžete doplnit dřevěnými dvířky a pracovní deskou, které si necháte na míru vyrobit u truhláře. Pro nábytkové konstrukce mohou stačit tvárnice pro obezdívky tloušťky 50 a 75, v případě vyššího zatížení zděného nábytku doporučujeme zvolit příčkovky tloušťky 100, 125 nebo 150 mm.

Nová tvárnice pro milovníky oblých tvarů

Hledáte pro svůj interiér individuální a skutečně originální řešení? Pokud jste milovníkem oblých tvarů, oceníte nové obloukové segmenty Ytong. Pórobeton se velmi lehce tvaruje a vytvořit z něj oblouk není vůbec problematické, obloukovky ale stavebníkům přináší výrazné zrychlení stavebních prací. Dalším přínosem je minimální odpad, což ocení každá domácnost, která je během inovace v plném provozu. Obloukovky jsou dostupné v tloušťce 100 mm a výšce 200 mm ve dvou variantách o rozdílném rádiu 500 mm a 900 mm. Možnosti jejich použití jsou neomezené. Zděním z oblých tvárnic Ytong si stavebníci ve svém domově mohou vystavět kulatý nebo spirálovitý sprchový kout, individuálně řešený vestavěný nábytek, zakulacenou obezdívku, oblou příčku nebo například originální podezdívku u kachlových kamen

Hlavní zásady pro práci s betonovými tvárnicemi, zdení a spárování

Na zdení a spárování v jedné pracovní operaci lze použít nekterou ze suchých cementových malt, které se na stavbe již smíchají pouze s potrebným množstvím vody. Specifické složení malty poskytuje urcité výhody. Zdení a spárování se provádí soucasne, plasticnost malty umožnuje pracovat presne a zamezit tak vzniku dutin a mezer.

Proč systém Porotherm

Jednou z hlavních výhod například broušených cíhel  Porotherm je rychlost zdění.  Zde je úspora času až 50 % . Tím však výhody systému Porotherm nekončí.  Přečtěte si proč je Porotherm to spravnou volbou právě pro vás.

Efektivní ochrana před hlukem

Efektivní ochrana před hlukem

K příjemnému a spokojenému bydlení neodmyslitelně patří klidné prostředí bez zatížení hlukem. Proto je při stavbě či rekonstrukci domu vhodné zvážit použití materiálů poskytující zvukovou izolaci. Nejlepším řešením jsou v tomto ohledu broušené akustické cihly Porotherm AKU Profi, které díky maximální akustické izolaci zaručují ideální zvukovou pohodu ve vašem interiéru.

Plánujete výstavbu v blízkosti rušné dopravní komunikace, nebo bojujete s hlukem uvnitř domu? Řešení je jednoduché. Při stavbě či rekonstrukci domu použijte kvalitní stavební materiály s vynikajícími akustickými vlastnostmi, které vás ochrání před nežádoucím hlukem. Stěna s ideálními zvukově izolačními vlastnostmi většinu dopadající zvukové energie odrazí zpět do prostoru a zbytek pohltí tak, že na druhé straně zdi není slyšet víc než ticho. Míru hluku, kterou je zdivo schopné tímto způsobem eliminovat, uvádí hodnota pro akustický útlum. Cihelné bloky Porotherm AKU Profi splňují vysoký akustický útlum.

Akustické broušené cihly Porotherm AKU Profi nejsou jen kvalitním stavebním materiálem, ale také ideálním prostředkem k dosažení nehlučného a příjemného prostředí ve vaší domácnosti.

Tyto cihly nejsou určené pro jednovrstvé mezibytové stěny v bytových domech.

Brouen akustick cihly Porotherm AKU Profi

Brouen akustick cihly Porotherm AKU Profi

Jedná se o nový systém speciálních broušených cihel Porotherm AKU Profi s výjimečnými akustickými vlastnostmi určený pro stěny tlouštěk 300, 250, 190 a 115 mm.

Použití broušených akustických cihel přináší nejen zvýšenou ochranu osob před vnějším i vnitřním hlukem, ale i vyšší rychlost zdění o cca 30 %. Zabroušením obou ložných ploch cihel je nyní umožněno používat akustické cihly i s technologií zdění z broušených cihel, když až doposud bylo nutné při použití nebroušených akustických cihel kombinovat oba způsoby zdění. Zdění se provádí na maltu pro tenké spáry, která se nanáší na celou plochu ložné spáry nebo pouze na žebra cihel v průměrné tloušťce do 1 mm. Alternativně lze též použít zdění na zdicí pěnu Porotherm Dryfix, s výjimkou cihel Porotherm 25 AKU Profi Dryfix však hodnota vzduchové neprůzvučnosti dosud nebyla stanovena. Cihly se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz, styčné spáry se maltou ani pěnou nevyplňují. Proto je pracnost u těchto cihel výrazně nižší než u cihel s kapsami pro vyplnění maltou

Rodinné domy z akustických broušených cihel

Rodinné domy z akustických broušených cihel Porotherm AKU Profi plní ČSN na stavební neprůzvučnost s přehledem.

Díky velkému rozdílu mezi laboratorní hodnotou vážené vzduchové neprůzvučnosti stěn z těchto cihel a normou požadovanou stavební neprůzvučností lze navrhnout a postavit rodinné domy vyhovující i náročnějším požadavkům na ochranu proti hluku, než vyžaduje ČSN. Použitím cihel pouze tohoto systému v celé stavbě navíc dochází k menšímu snížení vzduchové neprůzvučnosti vlivem šíření zvuku vedlejšími cestami na stavbě, než je běžné, a to hlavně díky omezení šíření zvuku hmotnými sousedícími svislými konstrukcemi z akustických cihel. Použitím těchto výrobků dochází k úspoře cementové malty v ložných spárách a tím ke snížení zatížení životního prostředí emisemi vyprodukovanými při výrobě malty a jejích komponent. Vlastnosti použitých materiálů (pevnost a tepelná vodivost cihelného střepu) jsou výjimečné – při velmi nízké objemové hmotnosti materiálu dosahují vysoké pevnosti cihel v tlaku, až 20 N/mm2.

Stavebník si sám lehce zvládne vygenerovat prohlášení o vlastnostech

Pro cihly byly provedeny počáteční zkoušky typu, měření vzduchové neprůzvučnosti dvojité nebo jednoduché stěny vyzděné na maltu pro tenké spáry, výpočty vzduchové neprůzvučnosti jednoduché nebo dvojité stěny, výpočty tepelných vlastností a vydány CE-štítky. Po zadání kódu, který je vyražen na cihlách nebo uveden na CE-štítku, do vyhledávače shody CE na firemním webu www.wienerberger.cz nebo www.porotherm.cz, si každý zákazník může automaticky vygenerovat prohlášení o vlastnostech, tj. doklad, který je potřebný pro kolaudaci stavby.

Dodávky cihel Porotherm AKU Profi na trh prostřednictvím obchodní sítě po celé ČR budou zahájeny v říjnu 2015. Na českém ani zahraničním trhu se obdobné pálené výrobky vůbec nenabízejí, a proto jsou zcela unikátní! Výrazným posunem vpřed na českém trhu je především řešení dvojité stěny s použitím broušených akustických cihel Porotherm 19 AKU Profi. Při celkové tloušťce dvojité stěny pouze 440 mm je laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti dvojité stěny se vzduchovou mezerou tloušťky 40 mm vyplněnou deskami z minerální vlny při tloušťce oboustranné sádrové omítky 10 mm Rw = 62 (-2;-5) dB, přičemž normový požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost pro stěny mezi byty v dvojdomech a řadových domech je R‘w = 57 dB. Díky velkému rozdílu mezi laboratorní a stavební neprůzvučností je možné dvojitou stěnu z cihel Porotherm 19 AKU Profi použít i na společném neoddilatovaném základu, ale pouze za předpokladu založení na těžkých asfaltových hydroizolačních pásech. V porovnání s jinými pálenými výrobky nabízenými na trhu dosahuje vyšší vzduchové neprůzvučnosti při tloušťce dvojité stěny o 190 mm menší!

Cihly jsou na lícové ploše opatřeny vyraženým označením „REAL AKU“ vyjadřujícím skutečnost, že se jedná o cihly s výbornými akustickými vlastnostmi a ne o dovozové výrobky bez potřebných parametrů. Podle tohoto označení se dají výrobky identifikovat i po zabudování do stěny ještě před omítnutím.

Tyto cihly nejsou určené pro jednovrstvé mezibytové stěny v bytových domech.

Ekologické a přírodní materiály

Člověk je s přírodou spjatý od nepaměti. A proto by měl na její ochranu myslet při jakékoliv činnosti. A to i při stavbě či rekonstrukci domu, kdy je zapotřebí volit stavební materiály, které jsou ekologicky i energeticky šetrné a mohou být dokonale recyklovány. A přesně takové vlastnosti mají cihly a stropy Porotherm vyrobené z přírodních materiálů, které vám zajistí zdravé a komfortní bydlení.

Správná volba

Nešetrných zásahů do přírody už lidstvo za svou existenci udělalo více než dost. Proto je důležité, aby se každý člověk podílel na ochraně přírody, bez níž by život na Zemi nebyl možný. Svou troškou do mlýna můžete přispět i vy. Při stavbě či rekonstrukci domu si vybírejte takové materiály, které jsou nezávadné k životnímu prostředí a dají se bez problémů recyklovat. Vaše správná volba bude mít pozitivní dopad nejen na okolí, ale především na vás samotné. Optimálním řešením jsou v tomto ohledu cihly a stropy Porotherm, v nichž se snoubí ekologická šetrnost a mimořádně vysoká kvalita stavebního materiálu.

Vyrobeny čistě z přírodních materiálů

Pálené cihly patří k nejekologičtějším stavebním materiálům. O jejich šetrnosti k životnímu prostředí svědčí fakt, že je výroba řízena základními živly – zemí, vodou, vzduchem a ohněm. Hlavními složkami cihlářské hlíny jsou jemný křemitý prach a jíl. Cihly Porotherm T Profi jsou navíc plněny minerální vatou, která se vyrábí roztavením hornin. Minerální vata neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, navíc se dá dokonale recyklovat, jelikož je do cihel pouze vsunuta. Cihelné bloky  Porotherm jsou jednoduše ideálním stavebním materiálem, který nám nabízí sama příroda.

Z ekologicky šetrných materiálů jsou také vytvořeny stropy Porotherm, které se skládají z cihelných vložek MIAKO a keramobetonových stropních nosníků.

Přírodní materiály disponují vynikajícími vlastnostmi

Stavební keramika má všeobecně ideální parametry. Mezi ty nejvyhledávanější patří vysoká pevnost materiálů, odolnost proti vysokým teplotám a dlouhodobá stabilita fyzikálních a chemických vlastností konstrukcí vyrobených ze stavební keramiky. Pokud hledáte kvalitní stavební materiál šetrný k přírodě, cihlový systém Porotherm jsou tou nejlepší volbou.

Cihly a stropy Porotherm vyrobené z přírodních materiálů jsou nejen ekologicky šetrné, ale také základem pro zdravé a vysoce komfortní bydlení.

Proč stavět z pálených cihel

Produkty Porotherm představují nejen kvalitu, ale také rychlost zdění, snadnou manipulaci a mnoho dalších výhod, které jinde nenajdete.

Základní vlastnosti materiálu Porotherm

Pálené klasické cihly Porotherm s mimořádnými tepelně izolačními vlastnostmi jsou určeny pro tradiční zdění, na tenkou maltu i pro rychlé zdění na pěnu Dryfix. Vysoké úspory tepla dosáhnete s cihlou plněnou minerální vatou Porotherm T Profi nebo cihlou s označením EKO+. Výrobky Porotherm jsou ideální ke stavbě pasivního, nízkoenergetického, energeticky úsporného či standardního domu.

Vysoká kvalita našich výrobků předem eliminuje reklamace.

Výhody klasické cihly

Klasickou pálenou cihlu ještě nikdo nepřekonal. Rychlé a snadné zdění bez zbytečných ztrát materiálu a malty, nebo dvojnásobná rychlost zdění s pěnou Dryfix. Nenabízíme jen cihlu, ale komplexní řešení pro obálku budov, která udrží teplo v domě bez zateplení. Vynikající technické parametry v akustice, tepelné akumulaci či objemové stálosti, nižší cena za metr čtvereční, u stropů úspora nákladů až 25%.

Proč stropy Porotherm?

Zjistěte jaký je rozdíl mezi tzv. lehkým a těžkým stropem a proč se špatná volba stropu může v budoucnu značně prodražit.

Těžký nebo lehký strop?

Často již při rozhodování nad dispozičním řešením domu řešíme otázku, zda zvolit klasický „těžký“ nosný strop (nejčastěji keramobetonový strop Porotherm) nebo v současnosti také používaný „lehký“ nenosný strop (obvykle sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci střechy). Někdy se chybně domníváme, že se jedná funkčně o rovnocenné varianty, přičemž ta s lehkým stropem je výrazně levnější. Ve skutečnosti to však není vůbec tak jednoznačné.

Teplo a akustika

Především těžké stropy mají výrazně lepší tepelně-technické a akustické vlastnosti. Je to umožněno jejich podstatně větší plošnou hmotností. Ta vylepšuje tepelnou setrvačnost budovy, což se projeví nejvíce v horkých letních měsících, kdy „chladná“ konstrukce stropu přes den ochlazuje interiér, zatímco v noci se při větrání sama ochlazuje a tím i omezuje kolísání vnitřní teploty (chladná rána).
Co se týče akustiky, objemová hmotnost, i dokonalé utěsnění případných akustických mostů vás zbaví probdělých nocí při intenzivním dešti či větru. Každý si jistě dovedete představit rozdíl mezi bydlením v domě v létě v přízemí pod těžkým stropem a v zatepleném podkroví (skladba stejná jako u lehkého stropu – krytina, konstrukce krovu se zateplením a sádrokartonový podhled).

Statika domu

Možná ještě významnější je propastný rozdíl ve stabilitě domu z hlediska statiky. Těžký strop svou tíhou a tuhostí v horizontální rovině zajišťuje ideálně stabilitu domu na zatížení od větru a případných otřesů (např. od dopravy apod.). A že to není planý poplach je zřejmé z fotografie se strženou fasádou u domu bez těžkého stropu. Každý sám je určitě schopen posoudit skutečnost, že se změnou klimatu nás doprovázejí stále častěji vichřice s nebývalou intenzitou. Občas se také stává, že „ulétne“ střecha, neboť ji není možné ukotvit k dostatečně masívní a stabilní konstrukci.

Náklady na strop a případný prodej domu

Sádrokartonový podhled samozřejmě také není zdarma – řádově od 600 Kč/m2. Další nevýhodou sádrokartonového podhledu je prakticky nepoužitelný velký obestavěný prostor podkroví (odpovídá cca 50% objemu přízemí). Nedostatek odkladních prostor často pocítíte, až když je již pozdě. Nebo chcete řešit nedostatek prostoru pro uskladnění věcí různými hyzdícími přílepky k domu či kůlnami? A co když v budoucnu zjistíte, že by se vám hodily ještě nějaké obytné prostory (návštěvy, děti apod.)? Pak pokud máte těžký strop, provedete pouze půdní vestavbu. V případě lehkého stropu jste nuceni odstranit stávající střechu i s podhledem, realizovat nový těžký strop a celou novou střechu. To odpovídá skoro novostavbě v plném rozsahu.
Možná budete chtít dům jednou prodat. S těžkým stropem prakticky prodejní hodnotu neztratí. V případě domů s lehkým stropem musíte počítat s propadem prodejní ceny (kromně jiného menší životnost podhledů znamená do budoucna náklady na opravu).

Stropy Porotherm

A co vám nabízejí těžké stropy Porotherm? Velmi jednoduchou realizaci jak pro stavební firmy, tak i pro stavby realizované svépomocí. Nabízíme dva druhy stropů.
1. Klasický strop Porotherm s trámy, vložkami MIAKO a celoplošnou nadbetonávkou.
2.  Strop Porotherm BN. Jednodušší pro realizaci s vložkami MIAKO BN bez celoplošné nadbetonávky. Zde je pro stavitele svépomocí atraktivní kromě menší spotřeby betonu (až 40%), také vynechání betonářských sítí a možnost pohybu po stropě bez dodatečných opatření. Navíc lze betonáž provádět s přerušením (vždy stačí vybetonovat po délce celé žebro nad trámem) bez ztráty funkčnosti a únosnosti. Tímto způsobem lze postupně provádět betonáž během několika dní i s menším počtem osob.

Teplo, sucho, preciznost a pohoda

Jednou z předností zdicích prvků Porotherm jsou jejich výborné tepelněizolační vlastnosti. Teplo se totiž chová jako voda a nejvíce uniká tou nejsnazší cestou, tj. tam, kde byl v hrubé stavbě použitý nesourodý nebo nekvalitní materiál. To ovšem při použití systému Porotherm nehrozí. Právě komplexnost nabídky jednotlivých prvků tohoto systému je předpokladem pro precizní práci a minimalizaci budoucích poruch zdiva a tepelných mostů v konstrukci. Ucelený systém rovněž ulehčuje stavbu a tím i snižuje náklady na její realizaci.

Úspory

Při výstavbě bydlení je samozřejmě nutné dbát nejen na pečlivost a preciznost při zdění, ale také volit materiál s odpovídajícím tepelným odporem. Jedině tak bude zdivo schopné poskytnout lepší tepelnou izolaci, snížit spotřebu energie na vytápění a umožnit levnější bydlení.

Izolace

Zdicí systém Porotherm splňuje všechny požadavky na tepelný odpor a nabízí i speciální cihly s nadstandardní hodnotou tohoto parametru. Mimořádných tepelněizolačních vlastností cihel je dosaženo vysokým počtem dutin, které snižují prostup tepla zdivem. Zdicí prvky se navíc spojují na principu pera a drážky, čímž se minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Stěny z cihel Porotherm tak mnohonásobně převyšují požadavky norem na tepelněizolační vlastnosti obvodových zdí a jsou řešením pro obálky budov, které udrží teplo i bez zateplení. Uplatní se proto při stavbě standardních, energeticky úsporných, nízkoenergetických i pasivních domů.

Akumulace

Důležitou vlastností cihlového systému Porotherm je také optimální tepelná akumulace, která umožňuje uložit v materiálu přebytky tepla z vytápění v topném období, prodlužuje topné přestávky a zachovává teplé povrchy při větrání. Cihelné zdivo však stabilizuje vnitřní prostředí i v létě, kdy keramické stěny odebírají přebytečné teplo z interiéru.

Zdravé klima

Kromě tepla dokážou stěny z pálených cihel rovněž odvádět nadbytečnou vlhkost ven ze stavby a v případě příliš suchého vzduchu ji naopak zase přivést dovnitř. Zajišťují tak v domě zdravé klima a snižují možnost výskytu plísní na minimum.

Vysoká pevnost a únosnost

Stavba či rekonstrukce domu, který má dobře sloužit i několika generacím, vyžaduje použití kvalitních stavebních materiálů i postupů. Obvodové zdivo, nosné příčky a stropy tvoří základní prvky stavební konstrukce, která musí splňovat především kritéria bezpečnosti, odolnosti a úspory. To vše splňují výrobky Porotherm, které umožňují řešení i těch nejnáročnějších staveb. Mezi nimi najdete i řadu inovativních produktů, které získaly mnohá ocenění.

Jedny z nejdůležitějších vlastností stavební konstrukce, ať už jde o stěny nebo stropy, jsou pevnost a únosnost použitého stavebního materiálu. Tyto faktory zásadně ovlivňují statiku, odolnost, bezpečnost i životnost celé stavby. Nedostatečná únosnost a pevnost konstrukce může v budoucnu způsobit i nevratné poruchy stavby. Použitím certifikovaných stavebních materiálů Porotherm a dodržováním pracovních postupů můžeme tato nežádoucí rizika zcela vyloučit.

Cihly a stropy Porotherm vynikají pevností a únosností

Pálené cihly Porotherm lze využít jak při stavbě nového domu, tak při rekonstrukci stavby. Dostatečná tloušťka obvodových i vnitřních žeber pálených cihel a jejich uspořádání jsou zárukou bezpečného přenesení vodorovného i svislého zatížení, a tedy i bezkonkurenčních statických parametrů. Vysoká únosnost je charakteristická také pro Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky.
Cihly a stropy Porotherm vynikají tedy prvotřídní pevností a únosností. Nabízejí ale také inovativní řešení s mimořádnými tepelně a akusticky izolačními vlastnostmi. Díky tomu je můžete využít nejen při stavbě běžných domů, ale i moderních nízkoenergetických a pasivních budov. Jedná se zároveň o 100% ekologický produkt.

Pálená cihla – osvědčená klasika

Klasická pálená cihla je dodnes, po více než 4000 letech od svého prvního použití, stále bezkonkurenčním stavebním materiálem pro zdění. Pálené cihly Porotherm představují spojení tradičního materiálu a moderních technologií, které splňují i ty nejnáročnější požadavky. Zároveň se jedná o 100% ekologický produkt.

Pálená cihla Porotherm není pouze stavební materiál, ale komplexní řešení pro stavbu s vynikajícími technickými parametry.

Cihla a její historie

Je až neuvěřitelné, jak tento materiál změnil naši civilizaci. Prošel rukama stovek generací a přesto neztratil nic ze své funkčnosti a oblíbenosti. Přetrval, byť s několika málo úpravami do dnešní doby a stále se těší oblibě nejenom pro své vynikající vlastnosti, ale i k úctě k řemeslu a našim předkům.

Jednoduchá ale funkční

Málokdo z nás si uvědomí, že tento stavební materiál prošel tisíciletím vývojem a zatěžkávací zkouškou času, kterou se nemůže jen tak něco pochlubit. Památky stavěné z tohoto materiálu stojí, po tisíce let a jsou důkazem jeho kvality. A o čem je to řeč? Je to obyčejná cihla „uplácaná“ z hlíny, vysušena a vypálena (někdy i nevypálena) to je vše. Je to velice prosté jednoduché a funkční. Dokonce splňuje téměř všechny požadavky, které od ní vyžadujeme a to i v dnešní přetechnizované a stále náročnější době. Důkazem toho je například chytrá tepelněizolační cihla Porotherm T Profi.

Rozvoj pálené cihly i střešní krytiny

Při ohlédnutí zpět do historie se dá říci, že cihla v nepálené formě spatřila světlo světa někdy v rozmezí 8 500 až 7 500 let před naším letopočtem. Je i možné, že tomu bylo i dříve, ale k tomu neexistují spolehlivé prameny. Tvar i formát byl velice rozlišný podle oblastí, od cihel kvádrového tvaru až po placaté cihly. Po dlouhou dobu byl vývoj beze změny, až do doby kdy se ukázalo, že po výpalu má mnohem lepší vlastnosti a je trvanlivější a odolný i proti povětrnosti. To se projevilo i v rozvoji pálené stření krytiny někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem. Ovšem skutečně dochované pálené cihly pocházejí ze starověkého Říma zhruba 400 let před naším letopočtem.

Nedostatkem stavebního kamene

Dalším významnějším obdobím z hlediska vývoje cihly se stává až průmyslová revoluce v 19. Století. Od dob Říma a až do průmyslové revoluce však probíhá postupné rozšiřování výroby cihel a v době středověku začala nahrazovat oblasti s nedostatkem stavebního kamene a většina staveb se tak začala realizovat z cihel. Přispěl tomu i fakt, že dříve stavěné stavby v hustší zástavbě podléhaly rychle živlům a to především ohni. V 19. stol. se s velkým rozvojem průmyslu a rychlé výstavbě kladl i tlak na použití materiálu a vznikala různá forma lehčených cihel. Vylehčení se dosahovalo pomocí dutin a vznikali tzv. dvoudutinovky a pod. Jejich požití bylo rozličné od lehkých příček pro tepelněizolační přizdívky k obvodovému zdivu. Velmi hojně se také využívaly již různé tvary základní cihly např. pro patky kleneb, segmentové cihly pro komíny a kanalizace a bezpočtu jiných. Také se vyráběly ostře pálené cihly pro užití v obzvláště nepříznivých podmínkách odolávajícím mrazu a působení chemických vlivů. Takto pálené cihly jsou vysoce odolné díky vysokému stupni slinutí a vykazují veliké pevnosti v tlaku a minimální nasákavost.

Moderní cihelné bloky

Již se hojně užívá i cihelná klenba, začíná prožívat změny a klasický tvar kruhového segmentu tvořeného klasickou cihlou nahrazují v malém množství cihelné tvarovky rozličných tvarů tvořící plochou klenbu buď samostatně, nebo do nosníků. Vytvářejí se také první keramobetonové stropy. Zde jsou cihelné tvarovky velmi vylehčeny a tvoří formu ztraceného bednění a zároveň vylehčují stropní konstrukci. To se zejména objevuje počátkem dvacátého století. V této době se vyšších tepelněizolačních vlastností dosahovalo používáním různých skladeb plné pálené cihly, které tvořily uvnitř zdiva dutiny, izolantem zde byla vzduchová mezera. Mnohé stavby především menšího rozsahu, fungují bez obtíží dodnes, i když již nesplňují přísné požadavky na tepelněizolační vlastnosti obvodového zdiva. Způsobem, jak zlepšit tepleněizolační vlastnosti cihel, bylo cihelný střep vylehčit za pomocí např. pilin nebo uhelného mouru, který po vypálení vytvořil v cihle malé dutiny a cihla tak získala lepší izolační vlastnosti a nižší hmotnost. Samozřejmě to, ale mělo vliv na jejich nižší pevnost. Druhý způsob vylepšení spočíval v děrování cihel buďto podélném nebo příčném. To se už píše 1 polovina 20 století, která ukazuje možnosti pro vylepšování cihel, ale zatím není tlak, aby se tomu dělo ve větší míře.

Tlak na rychlou výstavbu

Po druhé světové válce, zejména v padesátých letech dochází k rozmachu voštinových cihel, avšak velký tlak na rychlou výstavbu především větších objektů odsouvá cihelné zdivo na druhou kolej a je honě využívané na stavbách menšího rozsahu nebo jako vyzdívky u velkých staveb a to na několik delších desetiletí. S nástupem nových norem specifikujících tepleněizolační vlastnosti konstrukcí a jejich postupným zpřísňováním se přizpůsobují i cihelné tvarovky a rostou i jejich rozměry a můžeme tak hovořit o cihelných tvárnicích.

Tlak na rychlou výstavbu

Po změnách, které zažila naše společnost počátkem 90 let minulého století, začala se dostávat do popředí individuální výstavba a cihelné bloky začaly prodělávat překotný vývoj. Pod pojmem cihla si už málokdo představoval cihlu plnou pálenou, ale byl to již cihelný blok „ moderního typu“ tedy cihla svisle děrovaná – voštinová dosahující až 11 násobku původního obejmu klasické cihly. Výstavba se tím výrazně zrychlila a konkurence výrobců zahájila výrobu nepřeberného množný cihelných tvarovek.

Vysoké nároky na zdivo

Postupem doby se začala cihla specializovat. Požadavky na ni kladené moderní dobou jsou velice rozličné od tepla, akustiky, pevnosti a hlavně rychlost výstavby. Rychlost výstavby zapříčinila růst velikosti tvárnic, který se s vyjma šířky, téměř ustálil na konci devadesátých let minulého století. Počátkem 21. století dochází k přelomu ve způsobu tradičního zdění. Již dříve tlak na rychlejší výstavbu odstranil maltování styčných spár a zavedl stykování tvarovek na pero a drážku. Nyní však poprvé dochází odstranění klasického maltování v ložných spárách a je nahrazeno přesným zděním na tenkovrstvou maltu v tl. 1 mm. Jedná se o krok, který umožnil zrychlit výstavbu cihelného zdiva až o polovinu. Z pohledu historie cihel, jenom okamžik poté, přišla na trh nová technologie zdění, která odstranila maltu úplně a byla nahrazena systémem Dryfix zdění na zdící pěnu. To umožnilo opět zrychlit a zjednodušit výstavbu. Hlavně to posunulo zdění i do zimního období a je možné bez obav zdít i za teplot -5°C.

V oblasti tepelněizolačních vlastností cihelných tvárnic došlo také k radikálnímu vývoji, který je z pohledu historie nevídaný. Zdící tvárnice již nejsou pouze samostatné bloky, ale jedná se o zdící systém obsahující rozličné tvarovky pro řešení častých detailů staveb a zajištující tak jejich vysokou výslednou kvalitu. Dříve se dosahovalo vylepšený izolačních vlastností díky vylehčení samotného střepu nebo vytvořením dutin. Tato kombinace vylehčujících postupů je dnes již samozřejmostí a dnešní cihláři svým vylehčením tvarovek dosahují velice výborných tepelněizolačních vlastností, které jsou mnohdy daleko za požadavky norem. Důkazem toho je opět cihla plněná minerální vatou Porotherm T Profi. Z pohledu zednických mistrů z 19. století by dnešní např. tepelněizolační zdivo tl. 30 cm museli vyzdít stěnu z cihly plné pálené tloušťky bezmála 4 m.

Někteří výrobci však míří ještě dále a ani mi nezůstáváme pozadu. Přišli jsme s cihlou Porotherm T Profi, která předběhla svou dobu a spojuje tradici cihelného střepu s moderní technologií a kombinuje masivní cihelný střep s minerální tepelnou izolací. Kombinace těchto materiálů umožnila zúžit zdivo a zlepšit tepelněizolační vlastnosti. Ovšem při vylepšování tepelněizolačních vlastností dochází k vylehčování tvarovek a tím k jejich nižší pevnosti. To, ale neplatí u těchto cihel, kde naopak vzrostla pevnost díky unikátní konstrukci cihly. Zároveň masivnější střep zajišťuje vyšší akumulaci tepla a povrchovou teplotu, která přispívá k lepší teplené pohodě v prostorách z takto postavených tvarovek.

VÝHODY PORFIXU

Zdění, řezání, tvorba detailů i drážkování jde s Porfixem opravdu rychle, přesvědčte se sami v následujících ukázkách.

ZDĚNÍ

Zdění s PORFIXem postupuje rychle, není potřeba specifických tvarovek na rohy a k otvorům.
Jednotlivé tvárnice se na lepidlo lepí pomocí speciální zednické lžíce, ta je součástí nářadí zdarma

ŘEZÁNÍ

Řezání, to je kapitola sama pro sebe. Víte, že tvárnice PORFIX mají ve všech směrech stejné vlastnosti?
Díky tomu je lze libovolně řezat a otáčet. Zapůjčete si naši pásovou pilu, která uspoří velké množství energie a času.

DRÁŽKOVÁNÍ

Stavba není jen zdění, do zdi je potřeba také tvořit různé postupy a drážky pro instalaci.
PORFIX je pro drážkování ideální materiál, se kterým veškeré drážky zhotovíte s jedním ručním nářadím rychle a snadno

Proč se vyplatí stavět z PORFIXu?

Pro zdění a omítání ve stavebnictví platí ČSN, která uvádí, že se práce provádí při teplotě ovzduší i podkladu nad + 5°C a vyšších. Přidávání nemrznoucích směsí do zdící malty výrobce malty nedoporučuje. V praxi je možné zdít i při teplotách nižších, ale ne za mrazu. K přípravě malty se může použít záměsová voda o teplotě max. 40°C a musí se počítat s prodloužením doby tuhnutí malty. Povrch tvárnic nesmí být namrzlý. Rozhodující slovo má v tomto případě stavební dozor.

Jak omítat PORFIX?

Při vnitřním omítání je třeba sledovat vlhkost zdiva před omítáním.
Pokud je hmotnostní vlhkost vyšší než 20%, je třeba celou plochu ošetřit perlinkou, stejně jako při venkovním omítání. Při aplikaci perlinky je nutné dodržovat pokyny výrobce omítkové směsi. Perlinku lez aplikovat pomocí lepicí hmoty třídy C, min. C1 (zdicí malta Porfix), případně je možné použít přímo jednovrstvé omítky na pórobeton. Přesný postup omítání je třeba dodržet podle pokynů výrobce omítkové směsi.
Pokud je zdivo dostatečně vyschlé (hmotnostní vlhkost pod 20%), je nutné perlinku použít na přechodech materiálů, v místech rohů otvorů, pod parapety a na stycích nenosných příček se stropem a nosným zdivem.
Keramické obklady je možné lepit přímo na pórobetonový povrch bez zvláštních úprav.

Jak je to s kotvením předmětů do PORFIXu?

Pro bezpečné kotvení různých předmětů do pórobetonu PORFIX pro všechny vyráběné značky lze použít upevňovací systémy Fischer. V praxi se osvědčily například chemická kotva FIS, kotva pro pórobeton FPX, rámová hmoždinka FUR, univerzální hmoždinka UX nebo hmoždinka pro pórobeton GB.
Jejich podrobný technický popis a možnosti použití včetně doporučených zatížení, naleznete na stránkách

Jsou výrobky PORFIX zdravotně nezávadné?

PORFIX CZ a.s. ručí za zdravotní nezávadnost svých produktů. Podle výsledků analýz stavební materiál PORFIX nepředstavuje žádné riziko pro ohrožení na zdraví nebo životního prostředí.

Jaká je životnost tvárnic z PORFIXu?

Vlastní fyzická životnost pórobetonu PORFIX je prakticky neomezená a záleží především na správné a pravidelné údržbě stavby. Pórobeton se vyrábí z anorganických materiálů, které běžně nepodléhají povětrnostním vlivům.

Je materiál PORFIX nehorľavý? Ako je to s jeho požiarnou odolnosťou?

Pórobeton je podle ČSN zařazen do kategorie nehořlavých materiálů - třída A.
Hodnoty požární odolnosti PORFIXu umožňují jeho využití i na budování protipožárních stěn.

Mohu použít pórobeton PORFIX na stavbu plotu?

Je to možné za předpokladu, že se zabrání přímému styku pórobetonu s vlhkostí. Musí se vždy použít spodní izolace k zabránění přístupu vlhkosti od základů a tekoucí srážková voda musí být odváděna od podezdívky plotu. Proti běžnému dešti se shora plot musí chránit, např. betonovou stříškou, střešními taškami. Omítku je vhodné chránit hydrofobním nátěrem. Nesmí se rovněž opomenout zabezpečení plotu proti působení větru.

Pokud mi zmoknou tvárnice a následně zamrznou, nepopraskají mi přes zimu?

Mrazuvzdornost pórobetonu je obecně velmi dobrá, což je způsobené tím, že led se může rozpínat v prostoru pórů ve hmotě a nedochází tedy k destrukci tvárnic.
Lehce navlhlé zdivo přečká mráz bez potíží.
Pokud budou tvárnice zcela nasycené vodou, mohl by problém už nastat. Pokud je spodní řada tvárnic mokrá v důsledku nerovností základové desky a tím způsobeného stékání vody ke tvárnicím, je nutné tento detail před zimou ošetřit tak, aby tvárnice nebyly vystavené opakovanému tání a mrznutí sněhu.
Klasickou střešní konstrukci je možné budovat v podstatě bez ohledu na venkovní teploty, takže pokud je to možné, nejlepší by bylo stavbu zastřešit.
Pokud střechu nestihnete, je nutné zajistit, aby první řada zdiva nemohla navlhnout. Např. natavením hydroizolačních pásů na zdivo a spojením s přesahem hydroizolace zespodu zdiva. Z vrchní strany zdiva stačí zakrytí fólií (obaly z palet) a jejich zatížení proti větru.

Mohu provádět zdění z tvárnic PORFIX i za mrazu?

Pro zdění a omítání ve stavebnictví platí ČSN, která uvádí, že se práce provádí při teplotě ovzduší i podkladu nad + 5°C a vyšších. Přidávání nemrznoucích směsí do zdící malty výrobce malty nedoporučuje. V praxi je možné zdít i při teplotách nižších, ale ne za mrazu. K přípravě malty se může použít záměsová voda o teplotě max. 40°C a musí se počítat s prodloužením doby tuhnutí malty. Povrch tvárnic nesmí být namrzlý. Rozhodující slovo má v tomto případě stavební dozor.

Pracovní postupy

PŘÍPRAVA PŘED ZDĚNÍM

Pro rychlost stavebních prací a kvalitu samotné výstavby je důležité přesné vybetonování základové desky resp. základových pásů. Na základovou desku a pásy před zděním nalepte hydroizolaci.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ZDĚNÍ

Zděte při teplotách ovzduší nad + 5 °C. Na zdění doporučujeme použít Zdicí maltu PORFIX. Orientační spotřeba zdicí malty je 17 kg/m3 zdiva u tvárnic PDK a 20 kg/m3 u hladkých tvárnic. Zdicí maltu nanášejte na spojované plochy tvárnic ozubenou zednickou lžící rovnoměrně ve vrstvě 2-3 mm. Do spojovací malty nepoužívejte přísady proti mrazu ani jiné chemické přísady. Příčkovky tloušťky 75 mm používejte max. do 4,0 m délky a 2,6 m výšky.

MÍCHANÍ ZDICÍ MALTY

Suchou směs zdicí malty PORFIX nasypte do čisté nádoby s vodou (přesné množství vody je uvedené na obale v závislosti na výrobním závodě). Rozmíchejte do homogenní hmoty a zpracujte do 4 hodin. V případě použití zdicí malty od jiného výrobce se ujistěte, že je zdicí malta vhodná na pórobeton.

ZALOŽENÍ STAVBY

 1. Pomocí nivelačního přístroje nebo laserové vodováhy zjistěte výškové nerovnosti na základové desce resp. základových pásech.
 2. Vytyčte strany, přeměřte úhlopříčky a v případě potřeby následně udělejte korekce nepřesností úhlopříček (pomocí měřícího pásma nebo laserového měřidla).
 3. Osaďte první řadu tvárnic do vápeno-cementové malty, udělejte výškovou kontrolu nivelačním přístrojem resp. laserovou vodováhou. Opět překontrolujte délky a úhlopříčky. Pokud při zdění používáte hladké tvárnice, spojujte je i na svislých plochách pomocí zdicí malty PORFIX. Při použití tvárnic pero-drážka (PDK) zdicí maltu na svislý spoj nenanášejte, protože je suchý.
 4. Případné menší nerovnosti první řady srovnejte hoblíkem. Tvárnice před nanášením zdicí malty zbavte prachu a případných nečistot.

ZDĚNÍ OBVODOVÝCH ZDÍ

Po výškovém zarovnání a očistění ložné plochy nanášejte zdicí maltu PORFIX rovnoměrně po celé ploše na horizontální i vertikální spoj (kromě tvárnic PDK) pomocí zubové zdící lžíce. Dbejte na to, aby spáry byly minimální. Důležité je správné provázání tvárnic. Přesah svislých styků musí být minimálně 100 mm. Pomocí šňůry nebo vodováhy průběžně kontrolujte vodorovnost a svislost stěn. Pokud při zdění osazujete dveřní zárubně, tak po dosáhnutí výšky zdiva přibližně 1,5 m zkontrolujte šířku otvorů.

MUROVANIE PRIEČOK

Pri murovaní priečok je dôležitá ich správna väzba a ukotvenie k obvodovým múrom.
a) Nosné priečky ukotvite spôsobom "na väzbu"
b) Nenosné priečky pripojte k nosnej konštrukcii takzvaným trvale pružným spojom. Medzi nenosnou priečkou a nosnou stenou i stropom nechajte medzeru jeden centimeter a vyplňte ju polyuretánovou penou. Priečky ukotvujte pomocou uholníka z nerezovej ocele.

DILATÁCIA PRI MUROVANÍ

Dilatácie robte po celej výške muriva - v obvodovej stene po každých 25 - 30 m - pri priečkach po maximálne 6 metroch.

VYUŽITIE U-PROFILOV V PRAXI

Využitie U-profilov v praxi
Nosné preklady zalievané do U-profilov PORFIX

Nosné preklady zalievané do U-profilov PORFIX sa používajú na preklenutie otvorov vo vonkajších aj vnútorných nosných stenách.
Preklady vyhotovíte priamo na stavbe tak, že do pripravených podopretých U-profilov PORFIX, ktoré sú navzájom zlepené, vložíte výstuž. Ak sú U-profily použité ako preklady na vonkajšej nosnej stene budovy, ktorá nebude dodatočne zatepľovaná, vložte do U-profilu na vonkajšej strane tepelnú izoláciu hrúbky 80 mm (na vnútorných nosných stenách a vonkajších nosných stenách dodatočne zatepľovaných budov nie je potreba tepelnú izoláciu vkladať) . Po uložení výstuže zabetónujte nosné jadro betónom tr. C20 / 25.

Základné technické parametre

Výstuž - pozostáva z hlavnej ťahovej výstuže (navrhuje statik podľa zaťaženia) a spojovacieho strmienka (ø E6) ako šmykovej výstuže. Vzdialenosť strmienkov je 100 mm a krytie výstuže minimálne 16 mm, zabudovaná výstuž musí byť zbavená okují, korózie a nečistôt.

Maximálna svetlosť otvoru (Lo): 3 000 mm
Uloženie prekladov na murivo - min. 250 mm - pri prekladoch z U-profilov bez tepelnej izolácie
Min. 375 mm - pri prekladoch z U-profilov s tepelnou izoláciou
Predpokladaná nosnosť prekladov - bude dosiahnutá po 28 dňoch po zabetónovaní
Stužujúce vence z U-profilov PORFIX

Slúžia pre zabezpečenie stability stavby od zaťažení z horných poschodí, strešnej konštrukcie a náhodných zaťažení (sneh, vietor).
Minimálna odporúčaná výstuž stužujúcich vencov:
Hlavná ťahová výstuž venca je 4 ø V12
Strmienka ø E6 á 150 mm
Hlavnú výstuž vencov je potrebné dôsledne stykovať presahom, príložkami alebo spájať zváraním, a to aj v rohoch a napojeniach vencov. Krytie výstuže je minimálne 16 mm.

Práca s prekladmi PORFIX

Osadenie nosných prekladov

Pre zabezpečenie správneho osadenia a polohy prekladu je na každom z nich vyznačený smer kladenia - šípkou dole (nosná výstuž dole). Pri prekladoch dĺžky 1,20 m je možná ručná manipulácia. Na manipuláciu dlhších prekladov je potrebné zdvíhacie zariadenie. Osadenie prekladov odporúčame realizovať do lepidla PORFIX. Preklad zložený z jednotlivých nosných prekladov je potrebné po jeho vyskladaní minimálne na každých 900 mm zabezpečiť proti prevrhnutiu pomocou oceľových spôn z hrebienkovej ocele priemeru min. 12 mm alebo zviazaním cez manipulačné oká. Body stlačenia by mali byť v strede prekladu. Na takto zabezpečený preklad je možné priamo klásť stropné nosníky PORFIX s minimálnym uložením 150 mm. Zabezpečovacie spony je možné odstrániť až po zatvrdnutí betónu.

Nosné preklady na obvodovej stene

Pri dodatočne zateplených budovách nie je nutné riešiť zateplenie prekladu. Ak však budova nebude dodatočne zatepľovaná (pri použití tvárnic šírky 375 mm), je potrebné riešiť zateplenie prekladu tak, aby úložná plocha stropných nosníkov bola na prekladoch. Dva preklady šírky 100 mm musia byť uložené z interiérovej strany.

Kombinácia nosných a samonosných prekladov

PORFIX sa neustále usiluje o zefektívňovanie procesu výstavby z pohľadu vynaložených nákladov. Pri skladaní nosných prekladov na rôznu šírku muriva je možné ako vonkajšiu časť vyskladaného nosného prekladu použiť samonosný preklad PORFIX a tým znížiť cenu samotného vyskladaného prekladu.

Stropný systém PORFIX

Stropný systém PORFIX sa používa hlavne v občianskej a bytovej výstavbe. Pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek, sieťoviny (kari rohože) a betónovej zálievky.

Technické parametre stropného systému PORFIX
Osová vzdialenosť nosníkov je 600 mm
Zálievka stropu nad stropnými vložkami hrúbky 50 mm, vystuženie oceľovou sieťou ø 6/200/200, ktorá sa uloží na hornú výstuž železobetónových nosníkov. Stropné nosníky je možné klásť aj priamo na tvárnice. Dĺžka uloženia je min. 150 mm. Trieda betónu monolitických častí stropu C20 / 25

Postup pri montáži stropnej konštrukcie

So stropnými nosníkmi a stropnými vložkami manipulujte so zvýšenou opatrnosťou, pretože prípadné poškodenie môže mať negatívny vplyv na statiku stropnej konštrukcie. Stropnú konštrukciu ukladajte priamo na tvárnice. Stropné nosníky ukladajte ručne alebo s pomocou mechanizácie, a to v module 600 mm, podľa výkresu skladby stropu.

Uložené stropné nosníky podoprite montážnymi podperami vo vzdialenosti maximálne 1 600 mm tak, aby vzniklo prevýšenie v strede nosníka - pokiaľ sa nezačne dvíhať jeden z koncov nosníka. Stabilitu podperného systému zabezpečte zavetrovaním uhlopriečne na stĺpiky pribitými doskami v dvoch nerovnobežných smeroch. Podpery nestavajte na zmrznutej zemi. Pri zvýšenom  rovnobežnom zaťažení stropu nenosnou priečkou, uložte pod túto priečku minimálne dva nosníky.

 1. Stropné vložky ukladajte za sucha na pripravené nosníky v kolmom smere až po montáži podpier. Stropné vložky krajného poľa môžete ukladať jednou stranou na murivo a druhou stranou na stropný nosník. Krajné stropné vložky je možné upraviť zrezaním pri dodržaní minimálneho uloženia tak, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre veniec v úrovni stropu.
 2. Na uložené stropné vložky položte priečnu konštrukčnú výstuž - odporúčame ukladať oceľové prúty s priemerom 6 mm z ocele 10 216 vo vzdialenosti 200 mm, alebo sieťovinu, ktorú upevníte viazacím drôtom k pozdĺžnym prútom nosníka.
 3. Po vyarmovaní zalejte medzery medzi stropnými vložkami betónom a zalejte aj betónovú dosku s hrúbkou 50 mm - musia byť zaliate v jednej vrstve. Pórobetón vstrebáva vlhkosť, preto stropné vložky pred betonážou navlhčite vodou cca 4-6 l / m2. Odporúčame betón triedy C20 / 25. Pri prevážaní betónovej zmesi po uložených stropných vložkách použite drevené dosky.
 4. Čas potrebný na vytvrdnutie betónu je cca 28 dní pri teplote + 12 ° C až + 20 ° C. Pri teplote nižšej ako + 12 ° C sa doba úmerne predĺži. Betonáž pri teplotách pod + 5 ° C neodporúčame bez potrebných prísad. Po dostatočnom vytvrdnutí betónu odstráňte podpery.

Why choose us?

icon-1

Professional
team of specialists

icon-2

Ensuring
quality of work

icon-3

Compliance
with deadlines

icon-4

Reasonable
prices

Customer reviews

Neristav arranged a complete reconstruction of the family apartment for me. Everything went quickly and without a single problem. I can only recommend it.
Jana K.
Huge thanks to Neristav! The office space of our company is absolutely breathtaking, the reconstruction went great.
Petr D.
We had a house built, the work was done from A to Z exactly according to our requirements and we live perfectly.
Anežka L.

Have questions?

Contact our specialists* * Free and non-binding