Izolace spodních staveb:

Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály.

Je běžně používaná ve stavebnictví vedle tepelné a zvukové izolace.

Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.:

 

Hydroizolace se také používá k zabránění nežádoucímu úniku vody z nádrží, např.:

Asfaltové modifikované pásy

Asfaltové pásy jsou jedny z nejstarších technologií, které v minulých letech prošly řadou významných změn v oblasti složení i jejich využití. V současné době se používají tři základní druhy asfaltových vodotěsných izolací: oxidované asfalty, asfalty modifikované APP (ataktický polypropylen) a asfalty modifikované SBS (styren-butadien- styren). Vlivem častých klimatických změn v ČR i z dlouhodobé zkušenosti realizačních firem, jsou nejčastěji využívány asfaltové pásy s modifikátorem SBS, kde ochranu proti UV záření tvoří různobarevný  keramický či břidličný posyp na vrchní straně asfaltového pásu.

Asfaltové modifikované pásy  si zachovávají své elastické vlastnosti od -40° do +90°, proto snadněji přenášejí tepelné i mechanické napětí, kterému jsou  vystavovány a tím dokonale chrání střešní konstrukci před vnějšími vlivy. Asfaltové pásy SBS  jsou nejrozšířenější v ČR a běžně používané pro všechny typy střech

Výhody: