Кontakty

Lounských 889/5,

PSČ 140 00

Praha 4 - Nusle

info@neristav.cz

+420773244233

www.neristav.cz

Fakturační údaje:

IČ: 04272625

DIČ: CZ 04272625

Výpis z obchod.rejstříku:

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vl.č. 245148

Bankovní spojení: pro platbu v CZK

Raiffensein BANK kod: 5500

Číslo ůčtu: 7732442332

Napište nám