Plynová přípojka

Plynová přípojka vytváří trvalé propojení mezi distribuční sítí a odběrným místem. Jejím počátkem je napojení na hlavní distribuční potrubí a koncem hlavní uzávěru plynu.

Odběr plynu není možný pokud není nejprve sepsána „Žádost o připojení k distribuční soustavě“ (třeba doložit jednoduchou situací s přibližným zakreslením napojení), na jejíž popud obdržíme smlouvu o připojení, která je součástí dokumentace vnitřního rozvodu plynu a následného stavebního povolení.

Cenová kalkulace zdarma!
Kontaktujte nás telefonicky +420 773 244 233 nebo přes kontaktní formulář

Projektová dokumentace plynové přípojky

Projektovou dokumentaci si lze nechat vyhotovit pouze u kvalifikovaného pracovníka nebo u distribuční organizace. Samotnému projektantovi je zapotřebí k vypracování dodat smlouvu o připojení distribuční soustavy a plán objektu, na jehož základě lze vyhotovit zejména připojení stavby na síť a také vnitřní rozvody.

Spolu s vypracovaným projektem, smlouvou o připojení distribuční soustavy aj. podáme žádost o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě, který se nám v zákonné lhůtě 30 dní vyjádří.

Bezodkladná revize po provedení přípojky

Při udělení povolení je možné zahájit vnitřní realizaci vedení plynu (pouze kvalifikovanou firmou) až po schválenou typovou skříň HUP. Po dokončení všech prací se provede revize a tlaková zkouška o jejichž průběhu nám kvalifikovaný technik vyhotoví zprávu ke kolaudaci domu (popř. závěrečné kontrole).

Samotné zhotovení přípojky se provádí buď před započetím vnitřních rozvodů nebo po dokončení vnitřních rozvodů. V obou případech je nutné si domluvit termín provedení přípojky distribuční firmou. Ta většinou vyžaduje provedení zemních prací svépomocí, dle předem známých plánů a zajištění kulového kohoutu, dle předepsané dimenze včetně zaslepovací zátky.

Montáž plynoměru až po podpisu smlouvy

Po ukončení vnitřních rozvodů, výstavby přípojky a uzavření smlouvy o dodávce plynu dochází k namontování plynoměru (zůstává majetkem distribuční společnosti) pověřeným pracovníkem (po doložení dokladu o revizi a tlakové zkoušce).

Plynové potrubí se dle předpisů ukládá minimálně 0,5 metru (nízkotlaková soustava) pod vrstvu zeminy a klade se do pískového lože, které má ochránit potrubí. Je zapotřebí dodržet min. vzdálenosti od ostatních vedení, např. vodovod 0,15 m, elektřina 0,2 m aj. Vnější distribuční síť je ukončena ve skříni HUP (hlavní uzávěr plynu), která je umístěna na hranici pozemku nebo fasádě domu.

Cenová kalkulace zdarma!
Kontaktujte nás telefonicky +420 773 244 233 nebo přes kontaktní formulář


Proč vybrat nás?

icon-1

Profesionální
tým specialistů

icon-2

Zajištění
kvality práce

icon-3

Dodržování
termínů

icon-4

Rozumné
ceny

Recenze zákazníků

Neristav mi zařídil kompletní rekonstrukci rodinného bytu. Vše proběhlo rychle a bez jediného problému. Mohu jedině doporučit.
Jana K.
Obrovské díky Neristavu! Kancelářské prostory naší firmy jsou naprosto úchvatné, rekonstrukce proběhla skvěle.
Petr D.
Nechali jsme si postavit dům, práce byla od A do Z provedena přesně podle našich požadavků a bydlí se nám perfektně.
Anežka L.

Máte dotazy?

Obraťte se na naše specialisty* * Zdarma a nezávazně