INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti.

Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem a je nutný pro kolaudaci.